Moja zóna

ČIČAVA

Obecný úrad Čičava 26, 093 01 Čičava
42027268
2022042055
Nemá
nezistený
12.08.2005
Čin.ost.členských org.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ČIČAVA


Štatutári ČIČAVA


Spoločníci ČIČAVA


Predmety podnikania ČIČAVA


Kataster ČIČAVA


Skrátené výkazy ČIČAVA