Moja zóna

Základná škola Nižná Sitnica

Nižná Sitnica, 094 07 Nižná Sitnica
42027560
Nemá
nezistený
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Nižná Sitnica


Štatutári Základná škola Nižná Sitnica


Spoločníci Základná škola Nižná Sitnica


Predmety podnikania Základná škola Nižná Sitnica


Kataster Základná škola Nižná Sitnica


Skrátené výkazy Základná škola Nižná Sitnica