Moja zóna

Materská škola Nižná Sitnica

Nižná Sitnica, 094 07 Nižná Sitnica
42027578
Nemá
nezistený
01.07.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Nižná Sitnica


Štatutári Materská škola Nižná Sitnica


Spoločníci Materská škola Nižná Sitnica


Predmety podnikania Materská škola Nižná Sitnica


Kataster Materská škola Nižná Sitnica


Skrátené výkazy Materská škola Nižná Sitnica