Moja zóna

Základná škola s materskou školu, Beňadovo 68

Beňadovo 68, 029 63 Beňadovo
42055318
2022297948
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2007
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školu, Beňadovo 68


Štatutári Základná škola s materskou školu, Beňadovo 68


Spoločníci Základná škola s materskou školu, Beňadovo 68


Predmety podnikania Základná škola s materskou školu, Beňadovo 68


Kataster Základná škola s materskou školu, Beňadovo 68


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školu, Beňadovo 68