Moja zóna

Centrum voľného času Horný Vadičov

Horný Vadičov 288, 023 45 Horný Vadičov
42065003
2022684565
Nemá
nezistený
01.09.2008
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času Horný Vadičov


Štatutári Centrum voľného času Horný Vadičov


Spoločníci Centrum voľného času Horný Vadičov


Predmety podnikania Centrum voľného času Horný Vadičov


Kataster Centrum voľného času Horný Vadičov


Skrátené výkazy Centrum voľného času Horný Vadičov