Moja zóna

Materská škola

Kláštorná 550, 031 04 Liptovský Mikuláš
42066301
2022731711
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2009
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,05 mil. €
-99,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Materská škola


Štatutári Materská škola


Spoločníci Materská škola


Predmety podnikania Materská škola


Kataster Materská škola


Skrátené výkazy Materská škola