Moja zóna

Centrum voľného času, Raková 140

Obecný úrad č. 140, 023 51 Raková
42069394
2022900902
Nemá
3-4 zamestnanci
01.09.2009
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Raková 140


Štatutári Centrum voľného času, Raková 140


Spoločníci Centrum voľného času, Raková 140


Predmety podnikania Centrum voľného času, Raková 140


Kataster Centrum voľného času, Raková 140


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Raková 140