Moja zóna

Centrum voľného času, Ochodnica 121

Obecný úrad 121, 023 35 Ochodnica
42069751
2022876372
Nemá
nezistený
01.09.2009
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Ochodnica 121


Štatutári Centrum voľného času, Ochodnica 121


Spoločníci Centrum voľného času, Ochodnica 121


Predmety podnikania Centrum voľného času, Ochodnica 121


Kataster Centrum voľného času, Ochodnica 121


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Ochodnica 121