Moja zóna

Centrum sociálnych služieb Námestovo

Ul. Komenského 6, 029 01 Námestovo
42072310
Nemá
50-99 zamestnancov
15.03.2010
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum sociálnych služieb Námestovo


Štatutári Centrum sociálnych služieb Námestovo


Spoločníci Centrum sociálnych služieb Námestovo


Predmety podnikania Centrum sociálnych služieb Námestovo


Kataster Centrum sociálnych služieb Námestovo


Skrátené výkazy Centrum sociálnych služieb Námestovo