Moja zóna

Obecná knižnica

Šarišské Dravce 67, 082 73 Šarišské Dravce
42089476
Nemá
1 zamestnanec
07.10.2009
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecná knižnica


Štatutári Obecná knižnica


Spoločníci Obecná knižnica


Predmety podnikania Obecná knižnica


Kataster Obecná knižnica


Skrátené výkazy Obecná knižnica