Moja zóna

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

Mierová 3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
42089671
Nemá
3-4 zamestnanci
26.10.2009
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou


Štatutári Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou


Spoločníci Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou


Predmety podnikania Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou


Kataster Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou