Moja zóna

Obecná knižnica Nižný Hrušov

OcÚ Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov
42089778
Nemá
nezistený
16.10.2009
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecná knižnica Nižný Hrušov


Štatutári Obecná knižnica Nižný Hrušov


Spoločníci Obecná knižnica Nižný Hrušov


Predmety podnikania Obecná knižnica Nižný Hrušov


Kataster Obecná knižnica Nižný Hrušov


Skrátené výkazy Obecná knižnica Nižný Hrušov