Moja zóna

Obecná knižnica

Jarovnice 225, 082 63 Jarovnice
42090075
2023403910
Nemá
3-4 zamestnanci
20.11.2009
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecná knižnica


Štatutári Obecná knižnica


Spoločníci Obecná knižnica


Predmety podnikania Obecná knižnica


Kataster Obecná knižnica


Skrátené výkazy Obecná knižnica