Moja zóna

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Tatranská 25, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
42093937
2022359669
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2007
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,23 mil. €
10 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Správa majetku Košického samosprávneho kraja


Štatutári Správa majetku Košického samosprávneho kraja


Spoločníci Správa majetku Košického samosprávneho kraja


Predmety podnikania Správa majetku Košického samosprávneho kraja


Kataster Správa majetku Košického samosprávneho kraja


Skrátené výkazy Správa majetku Košického samosprávneho kraja