Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125

Čeľadince 125, 956 16 Čeľadince
42117089
2022503879
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2008
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125


Štatutári Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125


Kataster Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Čeľadince 125