Moja zóna

Záujmové združenie Rišňovce

Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce
42125553
2022910769
Nemá
1 zamestnanec
13.10.2009
Činnosti múzeí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Záujmové združenie Rišňovce


Štatutári Záujmové združenie Rišňovce


Spoločníci Záujmové združenie Rišňovce


Predmety podnikania Záujmové združenie Rišňovce


Kataster Záujmové združenie Rišňovce


Skrátené výkazy Záujmové združenie Rišňovce