Moja zóna

Múzeum Nové Sady

Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
42125588
2023157070
Nemá
3-4 zamestnanci
15.10.2009
Činnosti múzeí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Múzeum Nové Sady


Štatutári Múzeum Nové Sady


Spoločníci Múzeum Nové Sady


Predmety podnikania Múzeum Nové Sady


Kataster Múzeum Nové Sady


Skrátené výkazy Múzeum Nové Sady