Moja zóna

Centrum účelových zariadení

Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
42137004
2022739697
SK2022739697
250-499 zamestnancov
01.01.2009
Hotelové ubytovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
164 tis. €
-33,6 %
2020/2019
27,1 mil. €
-0,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Centrum účelových zariadení


Štatutári Centrum účelových zariadení


Spoločníci Centrum účelových zariadení


Predmety podnikania Centrum účelových zariadení


Kataster Centrum účelových zariadení


Skrátené výkazy Centrum účelových zariadení