Moja zóna

Združenie obcí pre informatizáciu verejnosti

ul. SNP 1, 972 17 Kanianka
42143896
Nemá
nezistený
28.08.2008
Čin.ost.členských org.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Združenie obcí pre informatizáciu verejnosti


Štatutári Združenie obcí pre informatizáciu verejnosti


Spoločníci Združenie obcí pre informatizáciu verejnosti


Predmety podnikania Združenie obcí pre informatizáciu verejnosti


Kataster Združenie obcí pre informatizáciu verejnosti


Skrátené výkazy Združenie obcí pre informatizáciu verejnosti