Moja zóna

Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")

Hurbanova 13, 907 01 Myjava
42149762
2023122420
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2009
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
87,2 tis. €

Koneční uživatelia výhod Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")


Štatutári Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")


Spoločníci Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")


Predmety podnikania Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")


Kataster Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")


Skrátené výkazy Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")