Moja zóna

Mestská umelecká agentúra Partizánske

Dom kultúry, Ul. Makarenkova 2, 958 01 Partizánske
42149835
2023132672
Nemá
10-19 zamestnancov
01.11.2010
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,97 tis. €

Koneční uživatelia výhod Mestská umelecká agentúra Partizánske


Štatutári Mestská umelecká agentúra Partizánske


Spoločníci Mestská umelecká agentúra Partizánske


Predmety podnikania Mestská umelecká agentúra Partizánske


Kataster Mestská umelecká agentúra Partizánske


Skrátené výkazy Mestská umelecká agentúra Partizánske