Moja zóna

Bánovské kultúrne centrum

J. Matušku 19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
42151716
2023258039
Nemá
5-9 zamestnancov
01.05.2011
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bánovské kultúrne centrum


Štatutári Bánovské kultúrne centrum


Spoločníci Bánovské kultúrne centrum


Predmety podnikania Bánovské kultúrne centrum


Kataster Bánovské kultúrne centrum


Skrátené výkazy Bánovské kultúrne centrum