Moja zóna

Mestská knižnica Skalica

Nám. slobody 4, 909 01 Skalica
42159717
2022962810
Nemá
3-4 zamestnanci
09.10.2009
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestská knižnica Skalica


Štatutári Mestská knižnica Skalica


Spoločníci Mestská knižnica Skalica


Predmety podnikania Mestská knižnica Skalica


Kataster Mestská knižnica Skalica


Skrátené výkazy Mestská knižnica Skalica