Moja zóna

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

Bučany 108, 919 28 Bučany
42159920
2022912023
Nemá
3-4 zamestnanci
05.11.2009
Prevádz.histor.pamiatok

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kultúrno-spoločenské centrum Bučany


Štatutári Kultúrno-spoločenské centrum Bučany


Spoločníci Kultúrno-spoločenské centrum Bučany


Predmety podnikania Kultúrno-spoločenské centrum Bučany


Kataster Kultúrno-spoločenské centrum Bučany


Skrátené výkazy Kultúrno-spoločenské centrum Bučany