Moja zóna

Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava

Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
42175062
2022941734
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2010
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava


Štatutári Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava


Spoločníci Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava


Predmety podnikania Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava


Kataster Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava


Skrátené výkazy Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava