Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427

Rišňovce 427, 951 21 Rišňovce
42206618
2023326943
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2011
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,69 mil. €
-98,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427


Štatutári Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427


Kataster Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427