Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Hájske 67

Hájske 67, 951 33 Hájske
42206685
2021647221
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2011
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,86 mil. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Hájske 67


Štatutári Základná škola s materskou školou, Hájske 67


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Hájske 67


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Hájske 67


Kataster Základná škola s materskou školou, Hájske 67


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Hájske 67