Moja zóna

Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Námestie A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce
42208033
2820009060
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2012
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
350 €

Koneční uživatelia výhod Mestské stredisko kultúry a športu p.o.


Štatutári Mestské stredisko kultúry a športu p.o.


Spoločníci Mestské stredisko kultúry a športu p.o.


Predmety podnikania Mestské stredisko kultúry a športu p.o.


Kataster Mestské stredisko kultúry a športu p.o.


Skrátené výkazy Mestské stredisko kultúry a športu p.o.