Moja zóna

Materská škola, Klokočov č.976

Klokočov - Ústredie 976, 023 22 Klokočov
42213738
2023092258
Nemá
5-9 zamestnancov
01.09.2010
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, Klokočov č.976


Štatutári Materská škola, Klokočov č.976


Spoločníci Materská škola, Klokočov č.976


Predmety podnikania Materská škola, Klokočov č.976


Kataster Materská škola, Klokočov č.976


Skrátené výkazy Materská škola, Klokočov č.976