Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Dunajov 235

Dunajov 235, 023 02 Dunajov
42216095
2023230198
Nemá
10-19 zamestnancov
01.03.2011
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Dunajov 235


Štatutári Základná škola s materskou školou, Dunajov 235


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Dunajov 235


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Dunajov 235


Kataster Základná škola s materskou školou, Dunajov 235


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Dunajov 235