Moja zóna

Základná škola s materskou školou, 034 92 Stankovany č. 330

Stankovany č. 330, 034 92 Stankovany
42218985
2023390622
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, 034 92 Stankovany č. 330


Štatutári Základná škola s materskou školou, 034 92 Stankovany č. 330


Spoločníci Základná škola s materskou školou, 034 92 Stankovany č. 330


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, 034 92 Stankovany č. 330


Kataster Základná škola s materskou školou, 034 92 Stankovany č. 330


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, 034 92 Stankovany č. 330