Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Snežnica 218

Snežnica 218, 023 32 Snežnica
42220939
2023609929
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2012
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Snežnica 218


Štatutári Základná škola s materskou školou, Snežnica 218


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Snežnica 218


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Snežnica 218


Kataster Základná škola s materskou školou, Snežnica 218


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Snežnica 218