Moja zóna

Centrum voľného času, Skalité 598

Obecný úrad 598, 023 14 Skalité
42222061
2023574344
Nemá
5-9 zamestnancov
01.09.2012
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Skalité 598


Štatutári Centrum voľného času, Skalité 598


Spoločníci Centrum voľného času, Skalité 598


Predmety podnikania Centrum voľného času, Skalité 598


Kataster Centrum voľného času, Skalité 598


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Skalité 598