Moja zóna

Centrum voľného času Vojňany

Vojňany 69, 059 02 Vojňany
42226988
Nemá
nezistený
01.09.2009
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času Vojňany


Štatutári Centrum voľného času Vojňany


Spoločníci Centrum voľného času Vojňany


Predmety podnikania Centrum voľného času Vojňany


Kataster Centrum voľného času Vojňany


Skrátené výkazy Centrum voľného času Vojňany