Moja zóna

Centrum polygrafických služieb

Sklabinská 1, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
42272360
2023821206
SK2023821206
25-49 zamestnancov
01.08.2013
Iná tlač

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
22,6 tis. €
26,2 %
2020/2019
1,8 mil. €
-41 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Centrum polygrafických služieb


Štatutári Centrum polygrafických služieb


Spoločníci Centrum polygrafických služieb


Predmety podnikania Centrum polygrafických služieb


Kataster Centrum polygrafických služieb


Skrátené výkazy Centrum polygrafických služieb