Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Visolaje 150

Visolaje 150, 018 61 Visolaje
42276675
2023594562
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.2012
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Visolaje 150


Štatutári Základná škola s materskou školou, Visolaje 150


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Visolaje 150


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Visolaje 150


Kataster Základná škola s materskou školou, Visolaje 150


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Visolaje 150