Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141

Stará Myjava 141, 907 01 Stará Myjava
42285488
Nemá
5-9 zamestnancov
01.09.2012
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141


Štatutári Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141


Kataster Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141