Moja zóna

Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice

Dechtice 119, 919 53 Dechtice
42297893
Nemá
nezistený
01.04.2014
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice


Štatutári Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice


Spoločníci Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice


Predmety podnikania Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice


Kataster Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice


Skrátené výkazy Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice