Moja zóna

Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda

Smetanov háj 9, 929 01 Dunajská Streda
42299080
Nemá
1 zamestnanec
01.07.2014
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
226 tis. €

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda


Štatutári Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda


Spoločníci Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda


Predmety podnikania Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda


Kataster Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda