Moja zóna

Školská jedáleň Kalinovo, príspevková organizácia

SNP č. 1026, 985 01 Kalinovo
42302188
2023584541
Nemá
5-9 zamestnancov
01.08.2012
Zar.škol.stravovania

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Školská jedáleň Kalinovo, príspevková organizácia


Štatutári Školská jedáleň Kalinovo, príspevková organizácia


Spoločníci Školská jedáleň Kalinovo, príspevková organizácia


Predmety podnikania Školská jedáleň Kalinovo, príspevková organizácia


Kataster Školská jedáleň Kalinovo, príspevková organizácia


Skrátené výkazy Školská jedáleň Kalinovo, príspevková organizácia