Moja zóna

Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča

Hlavná 426, 029 44 Rabča
42346886
Nemá
nezistený
01.09.2013
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča


Štatutári Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča


Spoločníci Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča


Predmety podnikania Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča


Kataster Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča