Moja zóna

Základná škola s materskou školou Podbiel

Podbiel 246, 027 42 Podbiel
42349036
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2014
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
41,6 tis. €
52 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Podbiel


Štatutári Základná škola s materskou školou Podbiel


Spoločníci Základná škola s materskou školou Podbiel


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Podbiel


Kataster Základná škola s materskou školou Podbiel


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Podbiel