Moja zóna

Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok

Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok
42355508
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2014
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok


Štatutári Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok


Spoločníci Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok


Predmety podnikania Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok


Kataster Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok