Moja zóna

Obecné kultúrne stredisko obce Fintice

Grófske nádvorie 1, 082 16 Fintice
42379628
Nemá
nezistený
10.02.2014
Prevádz.histor.pamiatok

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecné kultúrne stredisko obce Fintice


Štatutári Obecné kultúrne stredisko obce Fintice


Spoločníci Obecné kultúrne stredisko obce Fintice


Predmety podnikania Obecné kultúrne stredisko obce Fintice


Kataster Obecné kultúrne stredisko obce Fintice


Skrátené výkazy Obecné kultúrne stredisko obce Fintice