Moja zóna

GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE

Grófske nádvorie 1, 082 16 Fintice
42379636
Nemá
nezistený
11.02.2014
Činnosti múzeí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE


Štatutári GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE


Spoločníci GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE


Predmety podnikania GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE


Kataster GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE


Skrátené výkazy GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE