Moja zóna

Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň

Marhaň 65, 086 45 Marhaň
42379768
Nemá
nezistený
20.03.2014
Prevádz.histor.pamiatok

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň


Štatutári Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň


Spoločníci Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň


Predmety podnikania Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň


Kataster Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň


Skrátené výkazy Obecné kultúrne stredisko obce Marhaň