Moja zóna

Múzeum oravskej dediny

Zuberec 850, 027 32 Zuberec
42385831
Nemá
5-9 zamestnancov
01.04.2014
Činnosti múzeí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Múzeum oravskej dediny


Štatutári Múzeum oravskej dediny


Spoločníci Múzeum oravskej dediny


Predmety podnikania Múzeum oravskej dediny


Kataster Múzeum oravskej dediny


Skrátené výkazy Múzeum oravskej dediny