Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Radoľa 326

Radoľa 326, 023 36 Radoľa
42388660
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2014
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
70,3 tis. €
44,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Radoľa 326


Štatutári Základná škola s materskou školou, Radoľa 326


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Radoľa 326


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Radoľa 326


Kataster Základná škola s materskou školou, Radoľa 326


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Radoľa 326