Moja zóna

Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany

E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany
42400988
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2015
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany


Štatutári Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany


Spoločníci Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany


Predmety podnikania Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany


Kataster Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany


Skrátené výkazy Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany