Moja zóna

Špeciálna materská škola

Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
42434793
Nemá
nezistený
01.09.2015
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Špeciálna materská škola


Štatutári Špeciálna materská škola


Spoločníci Špeciálna materská škola


Predmety podnikania Špeciálna materská škola


Kataster Špeciálna materská škola


Skrátené výkazy Špeciálna materská škola